Důležité kontakty

Pověřená obec Sadská

 • stavební úřad
 • pověřený matriční úřad – OP, ověřování listin a podpisů
 • přestupková agenda

Obec s rozšířenou působností Nymburk

 • živnostenský úřad
 • odbor životní prostředí MěÚ
 • cestovní doklady
 • evidence řidičů a vozidel

Policie – služebna Sadská

 • 974 878 750

Ohlašovny požáru ve Velence

 • Obecní úřad, č. p. 44
 • Pohostinství, č. p. 16
 • Potraviny U Hamáčků
 • Vorlíček Václav, č. p. CH3
 • Pýcha Alois, č. p. 50

Pomoc v případě živelných pohrom
(čerpání vody ze sklepů, kácení stromů, apod.)

Hasičská zásahová jednotka – kontakt Jan Novák – 607 892 391

Kominické práce

 • Václav Šípek – telefon 607 982 554
 • Miroslav Novák – telefon 776 338 948
 • čištění komínů, vložkování komínů na tuhá a plynná paliva
 • revizní prohlídky komínů a spalinových cest od spotřebičů na tuhá a plynná paliva