Občanské sdružení

Občanské sdružení Občanů a přátel Velenky bylo založeno v roce 2007. Za dobu své činnosti realizovalo řadu zajímavých akcí (jarní, vánoční koncerty, Velenské slavnosti, vydání kalendáře s historickými fotografiemi Velenky, pravidelné otevírání kostela o poutích a posvíceních, atd.), podílelo se na akcích uskutečněných místními spolky a obecním úřadem. I nadále chce sdružení pokračovat ve své aktivní činnosti.

 

Od roku 2016 vystupujeme pod novým názvem "Spolek občanů a přátel obce Velenka, z.s." v souladu s platným občanským zákoníkem.

 

Plán činnosti spolku na rok 2017

1. Zúčastnit celostátní akce "Noc kostelů" dne 9.6.2017. V rámci akce uspořádáme varhaní koncert

2. Spolu s arcibiskupstvím, památkáři a páterem Krajlem z Nymburské farnosti se podílet na opravě márnice.

3. Podílet se na garanční opravě kostela a odstranění závad

4. Zajistit koncert v kostele v průběhu posledního čtvrtletí roku 2017