Občanské sdružení

Občanské sdružení Občanů a přátel Velenky bylo založeno v roce 2007. Za dobu své činnosti realizovalo řadu zajímavých akcí (jarní, vánoční koncerty, Velenské slavnosti, vydání kalendáře s historickými fotografiemi Velenky, pravidelné otevírání kostela o poutích a posvíceních, atd.), podílelo se na akcích uskutečněných místními spolky a obecním úřadem. I nadále chce sdružení pokračovat ve své aktivní činnosti.

 

Od roku 2016 vystupujeme pod novým názvem "Spolek občanů a přátel obce Velenka, z.s." v souladu s platným občanským zákoníkem.

 

Plán činnosti spolku na rok 2018

1. Zúčastnit se celostátní akce "Noc kostelů" dne 25.5.2018. Kostel bude otevřen od 18,00 do 21,00 hod. Pravděpodobný program: prohlídka kostela s komentářem, varhanní konceert, vystoupení souboru DYKYTA.

2. Spolu s farností Nymburk zajistit opravu dřevěných dveří při vstupu na hřbitov.

3. Projednat s farností Nymburk a stavebním odborem pražského arcibiskupství možnost realizace opravy márnice na hřbitově.

4. Dojednat se studenty HAMU Praha možnost cvičení na varhanách v kostele. Farnost Nymburk s použitím varhan souhlasí.

5. Zajistit koncert v kostele v průběhu posledního čtvrtletí 2018

6. Podílet se na akci "Rozsvícení vánočního stromečku".