|Tisk|

OZV 1_2015

OZV 1_2015.pdf

Obecně závazná vyhláška obce Velenka o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velenka


Vyvěšeno : 11.03.2015

Sejmuto : 29.03.2015

Značka :

Zodpovídá :O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních o